Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
11.86 MB
2012-10-30 10:10:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
332
3585
Rövid leírás | Teljes leírás (1.29 MB)

Zala 1910 001-024. szám január

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Im>llill4i ás MMWmmWi NAÜVKANI/S*
Kaatnaay-u. 8.
Teleion mám i 78.
egy «tMklUoMtMl
A MWtlMlil Ml >Mptix> I Mlltiw MM* ÍMN IIWIM> - MMnM MM MM itHMM » «MMM MMMM MM
teMMMh» a MrtHUM|.
Mifljtlinll« mlndtnhéMrnipon »»!• 6 értkor, jttly. ¡tg j / jjf í
tmmmmm M « itirmTi«« ANMB
Z A L\'AH
M«iyb»rt j\' Mrip
háihwl ImfdtH (léMNMMM f<r MN ! SW K Cff MWI iá* «
Magya«*!* 140 „ | HMraUrf* MB.
rtf»i» 7,.. „ ; rt&n „
Mm ♦»« >4 „ »#»•• trw m. #
UkMMM M N"»»» *>"»\'«■" MMM MM (Él • MWWiiM
POLITIKAI iT^^I^AP
Mtf*n ár« § Műér.
MM iMMHMhMl é* •«#»» IWIütiiyH MMflfttM M Méf
U|«f)rf4«l ** MMM I IkWtW •
XXXVII. évf. 1. szám.
Nagykanizsa, szombat, 1910. január 1.
nmnM«)«nii
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt.
o íiume káuéházbűn
■« Mttn. sztslitii Is vaslriii
Kampy Jóm vezetése mellett
Kedélyes estélyt tart.
Számos látogatást két: Btrger Ignác, Csapek Ágoston,
kávés. igazgató.
Justh kihallgatása után.
NagylCuilaM, dcc. 31. \'
Tegnapi vezércikkünkben fusth Gyula kihallgatását olyan természetűnek jeleztük, amelyről voltaképpen csak akkor lehet majd részletesebben szólni, amikor annak hatása valamely konkrét eredményben mutatkozik.
Ezt irtuk tegnap, amikor még az volt a hitünk, ami a kihallga-A-t««« juarni wjuiár meri?5\' tett, — hoj^v a király magával, a (£iggetlenségr és negyvennyolcas párt vérével óhajt tárgyalni a\' bank-ügyben, amellyel szemben erős aggodalmai voltak. De hát a kihallgatás után .történtekből azt\' \' látjuk, hogy ez az egész kihallgatási komédia .kiméietlen, vagy na-. gyon rossz számításon alapult próbálkozás volt. Valami becsapásféle.\' Vagy a király volt becsapva, vagy
Justh Qyula. Vagy -•• ami a leg-1 valószínűbb — mlndakcttó. Ügy látszik: a király sem volt elég átlátszóan informálva Justh Qyula álláspontjáról; meg viszont Justh Qyula sem Ismerte a király álláspontját a maga tiszta valóságában, tgy történhetett csak az, ami mindenkit Igazán váratlanul lephetett meg, hogy a király Is, meg Justh Qyula is voltaképpen csak ott, a kihallgatás keretében látták és tapasztalták teljes közvetetlenséggel az álláspontjaik között meredező nagy tárgyi nehézségeket. Ott, egy-mással szemtőtazemben kellett é^ lehetett csak píeggyözödnlök arról, hogy voltaképpen közöttük tárgyalásról szó sem lehet Ha igy volt, akkor igazán áz egész csak kíméletlenül vagy igen egy ügy ü számítással rendezett kihajlgatásl komédia volt. Komolyan számba sem vehető, az ész mérlegére sem érdemes, báivp poí^ijlicaf „j^*!^-¿¿s, ¿yerrriekes pr V zas az-zal a klasszikus butasá&u gondolattal, hogy talán a közvetetten érintkezés pillanatai majd vagy egyik, vagy másik tárgyaló fél részéről meghozza a közeledést.
Dehát ilyen alapon és ilyen cél-lal — mikor már a király állás-j pontja is, Justh Qyuláé Is ismeretes volt — királyi kihallgatást inszce-nálni nem szabad, Lukács Lászlónak pedig ismernie kellett a maguk
egéiz valóságában és «teljes átlátszóságában mind a két álláspontot. Mire vdló volt akkor Ilyen kiqps kihallgatási mozzanatot állítani bele a válságnak amúgy is nagyon hullámos és zavaros vi-< zébe? Erre bizonyára nem volt szüksége a válságos helyzet tisztázása végett sem Lukácsnak, sem a királynak, sem senkinek ebben a politikai taktikázások maszlagá-val agyonbolonditott országban!
Miért történt tehát? Mi van ennek a vérlázitóan kínos, — vezéreinek önérzetében az egész , függetlenségi és 48-as pártot megtaposó mozzanatnak elő- vagy hátterében? Ki vojt ennek a drasztikusan kíméletlen vagy minősíthetetlenül ostobaj—elpuskázott, fejleményeiben még Isten tudja: minő szer...