Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
45.93 MB
2012-10-30 10:14:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
357
5364
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zala 1910 025-047. szám február

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Mtgjtknlk mlndtn hétköznapon ait* 6 órakor.
if
___rkMjhVs t> kl^HN^Ml
NAGYKANIZSA
Ha«in«ay-u. ••
Telefon-aiAmi 78. , _ (p*iiclWiál>na*l>>l J
attinMtft-kwhh> Iw^
i « WwW , ■wmmMM.
ZAlLA
M»lyl>«« Futtái
WUiWI hwrH.c ] MéfrjHálml.
I ii kár* l ti H, l\'n NtM lau K,
N»kif»(|*»I» „ I HÍmtáétit 4M „
l\'ttfW f,- „ j l\'tkhrM ti.- , fljjlíí (*t* 14 „ évte IU, ,
Bj|y## **Am é*» • tltlér.
tMHMMA, M hffnuiiittafik
»llw.»i» tm...art 10 Mé#
*\' "" ^ "KT A .TTT . A.
I aanawifii •19
XXXVII. évf. 25. szám.
Nagykanizsa, kedd, 1910. február
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt
II BraiicsírMMére.
• hjS^ti^iiir\' |íir- p\\ Akinek talántSrt wiltak mé^iiénífej kételyei a kabinet törfthjytelen veji? tát Illetőleg, azok ment,már hisztin láthatnak. A kételyeket teljesen ei-osílattn. ennek a törvénytelen koi> .Hiánynak merénylete, ímelyet a ké^eelőltáz üléseinek elnapolásával a^ parlamentárizmus ellen köve: tett el.
Mi a kabinet kinevezése óta hangoztattuk,""hogy az olyan kormány, amelynek nincs gyökere sem a népben, sem a parlamentben, amelynek nijjes pártja, csupán az erőnk ho 2 vannak meg a Bécstől kapott-durva éstörvénytelen eszközei, a/, a kormány nem áll alkotmányos alapon és az olyan kormánnyal szemben bárminő ígéreteket tegyen is, szembe kell állania a nemzetnek, összesíteni Jcell az erőket és mfg trfll akídátyornl hogy kere*t-tülgázoljon a törvényeken.
Áz alkotmányellenes .kormány maszlagosj programmjával nemhogy a negyvennyolcasokat tudta volna megszédíteni, de még a hatvanhe-tesek tekintélyes része sem ült tol neki, hanem ódavágta a gránicsá rék arcába, hogy nem bizik ben nük, mert már a kinevezésük sem törvényes. r V
Kevesen maradtak, akik ezek után is hinni próbáltak al>ban,hogy a kabinet valami becsületes mnn-kát produkál majd s talán sikerül még valahogyan konszolidáltabb helyzetet teremteni a politikában
Tegnap még - ha kevesen is -- [] voltak,, akik Itlnitl Igyekeztek, de ma már nincs ennek az /országnak egyetlen magyarérzésü, alkotmányos érzületű, törvényt tisztelő polgára sem, aki egy pillanatra Is *blznl tudjon és hinni ezekiíek az uj darabontoknak.
.A granlcsár a képviselőház üléseinek törvénytelent(t való elnapolásával elrúgta magát^j véglegesen az utolsó szál deszkát is a törvénytelenségek tengerében, levetette azt kis alkotmányos mezt is, ami mépe rajta volt és a tegnapi ténykedésével egyforma mélyre sülyedt politikai mocsárban a szomorú emlékű darabontokkal,
£gy volt a céljuk: leigázni a nemzetet Uécs számára, szállítani az osztráknak adót és katonát; azonos volt a helyzetük, mert éppen ugy nem volt pártja a parlamentben Kristóllyéknak, amint nincs Khuenéknak. És most már azohos as Htjuk (fo, amelyen hulatmúk kitűzött céljuk felé, és i azonosak az eszközök, amellyel kitűzött céljuk elérése felé törtetnek.! A törvénytelenség utján törvénytelen eszk(F zökkel dolgoztak azok, és dolgoznak mojl emezek a nemzet kárára, Bécs örömére.
Láthatja ma már a nemzet, hogy a négy év előtti darabontok és a mai kabinet között nincs semmi különbség, egyformán törvénytelenek \'azok és ezek, legföljebb ezek valamivel óvatosabbak, valamivel ravaszabbak és éppen ezért valamivel talán veszedelmesebbek, mint Kristóffyék voltak.
A granlcsár Bécsbe ment ét ma jelentette lölséges gazdájának, Hogy a magyar parlament nem hajlandó respektálni a törvénytelen kormányt, hasztalan fenyegette meg őket a hárföloszlatással. Aztán beszámolt a granlcsár arról,,hogy törvénytelen kézzel sikerült két hópapra elnémítani a parlamentet és most alázattal váqa Bécs további parancsait, hogy törvényen, alkotm...