Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
49.8 MB
2012-10-30 10:22:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
455
5343
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zala 1910 074-098. szám április

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M»$)e1en(k mlndtn hétköznapon eete 6 órakor.
WWlMlO IMáUnM: NA0YKANI2SA, KUlMqMk a.
Telefon-Mám: 78. aiiHBMt--
******"M.MUM ma
ZALA
házhot 1 kw / fm MMMM W iaeati
tptto UtK. Ur Ma m a.
MlgyaMvt • Ut. Nag|«áá« • t*.
ráHvn rttiu
l_ Eatotém CgámávM Ur- .
L BCJTM un ■ «n.it.i vsa imii i m W, \'
POLITIICÁ.I WAPIL i^Z5
XXX /H évf. 74. szám.
Nagykanizsa, péntek, 1910. április 1.
Zala Hírlapkiadó és Nyo
& Filharmóniai
HANGVERSENY
Nagykanluáti
1910. április 10.
Az általános jegyeiadás holnap pMrta kezdődik.
Az előjegyzett jegyek I tt H| tartatnak fenn.
1 iMfe diákjegyek I kaphatók. * A
BMtakl f
_ :|lj A rciduflcéft
Hamis vádak.
Nacyluuitsaa, március II
NagykaniaaJwsvéthétfói eseményeinek tokkal nagyobb a jelentö-- JÉgftk, semhogy azok felett.Jttűin-
baa napirendre térhetnénk. — Az eaemények hatása ma is élő valóság .és az marad mindrégig. Ezt a hatást már regisztráltuk, még Csak az van hátra, hogy tisztaságát megszabadítsuk azoktól a szándékos téaybeii hamisításoktól, melyekkel kMUóvezik azok, kiket ez a hatás kellemetlenül érint
Ott álltunk az események forgatagában, ott voltunk.kezdettói végig azoknak a nyugalmával és tár gyilagosságával, kik kötelességet teljesítenek. Amit megtudtunk, események zavarából az bontako-zík ki Igazságképpen, és ez igazság abból áll, hogy a szóda listák készülődésén kivOi semmi egyéb előkészület nem történt Zichy gróf barátságtalan fogadására, szocialisták megmozdultak, hogy népjogok kiterjesztése mellett és néppárt ellen agitáljanak, ami pedig ezen tul történt, az a polgárság pollilkai meggyőződésének spontán megnyilatkozásánál nem volt egyéb Egészes rendjénvalónak, természetesnek találnók, ha a függetlenségi Párt készOH volna arra, hogy Zichy
gróf politikája hint való bizalmatlanságát demonstrálja, de ez az előkészület nem történt meg, a párt egyáltalában nem foglalkozott Zichy gróf érkezésének és beszámolójának kérdésével, főképpen távol állt, mint párt, az utcai tüntetéstől, a szocialistákkal nem érintkezett, őket nem befolyásolta, velük nem állapodott meg. Ezek tények, melyeknek az ellenkezőjét rágalmazó kor-tesszándék nélkül senki nem állíthatja.
El voltaink rá készülve, hogy a néppárti és kormánypárti lapok minden záptojást a függetlenségi párt rovására írnak, pedig éppen a Zalában jelent meg e párt felhívása, mely a díszpolgár bevonulása idejére a polgárság figyelmébe ajánlta a polgármester felhívását Mi nem akarunk szépítgetni, mentegeti, mert erre nincs semmi ok. Azzal minden jelenvolt kanizsai ember tisztában van, hogy a függetlenségi párt tagjai nem dobálóztak záptojással, hogy pedig bizalmatlanságuknak a népgyűlés idején kifejezést adtak, azt hisszük, az rendjén való, politikai tisztességbe nem ütköző dolog. Ép Így abcugolják meg a függetlenségijejötteket a néppárti kerületek, a kor mány jelöltjeit az ellenzéki kerületek. 1867. óta még nem volt képviselőválasztás, mely ezt a szokást ne szentesitette volna, mert végre is a dolog természetében rejlik, hogy a választó ne éltesse azt
hogy csak azokról lehet szó, ax ügy mindjárt más megttélés att esik. Nem akartunk a védelmükre kelni, mert a brutalitást nem tartjuk a meggyőzés elfogadható eszközének, de ha a szocialisták brutálisak, — kik a parlamentben nem juthatnak szóhoz, kiknek gyülekezési szabadsága is szűkebb keretek közé szorul, kikkel szemben a nemkevésbbé brutális eszközök alkalmazása gyakori, megszokott, — a szocialistákkal enyhébb mértéket kell alkalmaznunk, mint teszem a függetlenségi pártra, melynek méltóságát lerontja, ha a tojászáporban részt vett volna. Nem tette.
Rágalmazni bátran, hazudni v...