Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
102.3 MB
2012-10-30 10:24:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
416
5528
Rövid leírás | Teljes leírás (1.56 MB)

Zala 1910 099-121. szám május

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Mtpjeltnik mlndtn hétköznapon ette 6 órakor.
NAOYKANIZSA KtfMW**\'
Telefon-s**"1: 78.
ZALA
■LdrizrrtM AnMCt
házhoz hpfdva: uitMMáaaalt Bfy hóti 1J0 K. Bfyháta UfeK. Ntgyedévrí UO . I NmiMin Ut, FÖíw NWm t~ „
E«éM «m 14. „ | Bfési «»• A- .


M»«* i
MufeUáetk, tM I
Hmiin i
lr> • IM>,
XX^ ^/TI- évi 99. szám.
Nagykanizsa, vasárnap, 1910. május 1.
Májas elseje.
W^flmiliHi Áprüu 30
Volt idd, jwníkor május elsejét valóságos ünnepül tekintették az emberek. Régi, pogány szokás maradványa vött, de szép volt. Abból az időből maradt fenn, amikor a tatatz ébredését, á tenyészet uj életre kelését egész szertartásos dolgokkal ünnepelték meg. Ezeknek az ünnepi szertartásoknak egy-egy töredéke, maradéka most is kifejeződik ott, ahol még május elsejét ezen a régi alapon ünnepelik meg. Az általános ünnepelés azonban most már legfölebb egy-egy kirándulásban, a szabadban való mulatozásban fejeződik ki.
igazi, komoly jelentőségű ünne-pelést ma már május elsején csak annak a néprétegnek részétől tapasztalunk, amely ezt a napot szintén az ébredés jelképezésére vá-4asztatta« Azo-aíicíétet. m^ly ujabban a maga részire jogot s.eonek-( alapján közgazdasági téren is, — igazságos arányosságot követel; — ezt a napot választotta ki arra, hogy követelését valamely formában minden alkalommal kifejezze.
Ugy tudjuk, hogy ebben az esztendőben, amikor a politikai közélet csatái éppen a fölött a kérdés fölött folynak,, ^melynek megoldásához ennek a néprétegnek, a munkásrétegnek (a szocialistáknak) sorsa is fűződik: sokkal nagyobb méretű lett mindenütt ez az ünneplés, mint egyébkor, Nagyon természetes, — hogy az ünneplés méret-arányai megmutatkoznak a telkekből kicsapódó lángokban, a lelkesedés vagy keserűség tüzében is. Bizonyára erős, gyújtó szavak szállnak szét az ünnepi szónokok ajkairól.
Ez nem baj I Ez jói van igy! Legyen szabad a gondo at kimondása isi
Nagyon szerencsétlen gondolatnak, még szerencsétlenebb erőszaknak, elnyomásnak keli tekinteni minden olyan törekvést, mely bármely gondolatot az agyba, a lé-lekbe akar visszafojtani. Hisz élet, szabad levegő kell minden gondolataik. Ez a legbiztosabb erő pró-
Zala Hírlapkiadó és Nyoada Rt
bája. Vagy igazán életre való, vagy életképtelen. — Az utóbbi esetben minden erőszak nélkül is elpusztul. Ha pedig életreváló : bizony az emberi haladás ellen való bűn lett voina a méhébe fulasztani.
Azoknak a gondolatoknak tehát, amelyek most a jogokat, igazságos közgazdasági arányosságot követelők lelkében érnek, izzadnak, forronganak, föltétlenül meg kel! adni és biztosítani az életrekelés szabadságát*.
_ Ht az a hit, az a gondolat él t* május elsejét ünneplő munkásréteg lellréhen, hogy az ő törekvéseik* is a világosság, a fény, a melegség termékenyítő, uj életet keltő tavaszát hozzák a népek, .nemzetek, szóval az egész emberiség számára : hadd jöjjenek napvilágra, < hadd jöjjenek az életerő mértékére azok a törekvések szabadon, minden fennakadás nélk&U
akár azok részéről, akik a maguk gondolataival, törekvéseivel éppen a fennálló hatalom ellen forronganak, lázadoznak.
A mi elvünk az, hogy ha már május elsejét egy uj szellem, uj világ ébredésének jelképezésé&l ünnepli a magyar nemzettársadalom egyik rétege, akkor ez az ünnep legyen a szellem teljes szabadságának komoly, tiszteletet követelő, de tiszteietet is adó, méltóságos ünnepe!
A? idei gyermeknap.
A Patronage holnapi üléséhez. — Saját tudósítónktól. — A XX. szálad nagy eredményeinek legfontosabbika nem a repülőgép fellálAlá-. sábán, sém a villamosság korszakos térhódításában van, nem az emberi szellem, hanem az emberi lélek legfenségesebb talá...