Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
69.18 MB
2012-10-30 10:32:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
385
3155
Rövid leírás | Teljes leírás (1.02 MB)

Zala 1910 122-140. szám június

Hiányzik: 126. szám

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Megjelenik minden hétköznapon este 6 ónkor.
át tetáéÉlwHh
N AOYK ÁNIZS A
Telefon-szám: 78.
f<V m> lltt*Ho»»«»l amM KüHMk. — RAamlM w|ArM>

W • MMH
líra
■ t-OriiiTtW A&Mti
hé li4kMlH<
a^-AJKCX-
Hlfrill Man MMh\'
fiíl • IJD K. Mn IJO K. Hspsáhu UO . ! WhiKÍ.ii Ul .
reí«» v f.— ^ j >win .
Cftu éWe 14- . ]\' Í0tm hn it— .
MÉM *r« • MMf,
.....- —. ii iimiH ta HU*
CM*9(t«ri él MMMM MIMM tto
XXXVII. évf. 122. szám.
Nagykanizsa, szerda, 1910. juhius 1.
mmmmUM/K
Zala Hírlapkiadó és Nyomd. Rt
A választás
Nagykanizsa, májuk 31,
Elérteztfink ■ pátipoluikai küzdelem utoktó pontjához. In a dmitó-csata következik. __ * •■ ■
Bizonyára forró óhajtása és egyúttal Wmoly löfíljvésc is minden jóravaló magyar embernek, hogy ez a döntő politikai párt-csau a politikai elvek mtilatí az őszinte, komoly, becsületes meggyőződés erejével tömörült válsszto.putgáiok- békés izavazatcaalája legyen.
10 leket éi igy is len at csak igaxán I politikai jogok gyakorlására érett férfiak, honpolgárok tiszteletreméltó, elfogadható, megbizlialó elvi mérkőzése
Durvaságok, a türelmetlenség, harag, gy MOlét szenvedelme? kitöfései, minden |óér*étü embert undorral eltöltő fékreten-léfíl, ímegessépí fie loatisák eF« éteti polgárságnak ntzr i szép, fontos, komoly joggyakorlatát egy pillanatra sem. A függetlenségi és negyvennyolcas párt
polgártársai kezéből a neki nyújtott pártlobogót átvette, hogy sual a pártküzdeiém vesetőjévé legyen -r becsületes őszinteséggel kijelentette, hogy 4- csak olyan \'mandátumot vállalhat el poljártáisai kitünteti, bitalma alapján, amelyet nem iéíek-vásárlás, nem erőszak, nem törvénytelen eszközök eredményeztek; hanem amelyet a választók többségének őszinfe, igaz, hamisítatlan éi megvásá tolhatatlan meggyőződése vívott\' ki.
« Megnyugvásul, Önérzetes büszkeséggel mutathatunk is visua arra, hogy a füg-getlepségi párt igazán csak a tiszta elvek iffföft készült és toborzódott a választást döntő csatához. \'
Ez a párt igazán emeltfővel vonulhat Mi és járni hat a választási urnához. 7E& a tábort igazán a tiszta politikai hit és meggyőződés ert^ emelte ilyen iwtal-ássd.
A függetlenségi és negyvennyolcas pártnak mindegyik hive büszkén, emelt fővel, derűs homlokkal állhat oda a szavazata szedő bizottság elé.
Ezeket a párthíveket nem a szent valtát szentséges kegyszereit a korteskedés sorúba belthurczöló papoknak a másvallásuak elleni féktelen izgatása- és a pénzzel való megvesztegetés szédítette Buzi ; hanem tömörültek a maguk elhatározásával és azzal az Sbinte meggyőződéssel, hogy a nagykanizsai választókerület pártviszonyai kö-zOtt egyenesen a függetlenségi pártra várt és vár az osztály-érdekeket szolgáló gyűlölet szitó néppárt kiszorításának leladala.
Ennek a feladatnak a teljesítéséhez a "iótzinUbb honpolgárt meggyőződés ereje vezethet minden jóérzésű magyar -embert, aki csak komolyan t karja a nemzeti egységet s ennek útjából el akarja hárítani az akadékokal. Mert itt a függetlenségi párt diadala egyúttal a nemzeti egység diadala Is test. \'—»\'>"<• --
A néppárt kudarcai.
- s«(ái mdfoiiAokiój /•lábak tóról táviralozzák, hogy Üordnyt Ferenc, a kerület volt képviselője ás néppárti jsMMt|e a jelöltségtől visszalépett
l.«t«ny«l tudósítónk irja,\' hogy Szabó néppárti jeMMt MaautUpéte vérható.
Egyik tővároai lap mai száma azt írja, hogy Farkas József, at egerttegi kerület néppárti jelöltje szintén visszalépett. Mint értesülünk, ez a vwaaalépáe mág nem történt meg. de a végeredmény szempontjából alig br jelentőséggel a hír; ...