Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
100.98 MB
2012-10-30 10:41:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
437
5182
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zala 1910 192-216. szám szeptember

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Megjelenik minden hétköznapon este 6 órakor.
^rtantMl fc M*d6Mntali
NAGYKANIZSA
Kulneay-u. l,
Telefon-szám: 78.
mtMkülontaul
11 miM.
gjg aM > Udmdtk. — Kfabtwk mt*4rt(-^, ad <ÜUaMli * ntvtelrn lumiii bhu mwMlH.
H^t «|Wml dtJUbliul mrlnl « M I HlllH illll
aórairiii anak i
Haijrben láihoi hordva: Egy hóra 1.30 K. Negyedévre U0 . félévre 7.- „ Ffétrévr* 14 - .
Póttal
W*tkOldé«Ml -Egy hóra IJO K. Negjedévre OU . Félívre «.- „ E|tar<nt 1& - .
- POilTIKüI WAPI3L^-OP
ft|y» hm Ara • DMr.
Mu)*uégok UN hnavtalJ*»A* «• H|t»
kOzleeéwrell ínrínnktnt ftO filtéf EI}«gyr<M *• jamil 4>UMéMk difi 6 MM HalM#Mlltta
xxxvn. évf. 192. szám.
Nagykanizsa, csütörtök, 1910. szeptember 1.
St»«*t»H|«MM I
ZalaTHirlapkiadó és Nyomda Rt
Diák-szövetkezet
Mikor lelőször mentem Budapestre, a Bródy-regényekből ismertem már a magyar fővárost- Don Qaiioite kisasszony, meg a többlek misztikusan romantikus históriái, kiket a csudálatos és bűnös magyar Babylon sodort el, — jártak eszemben, mikor azon a nyári haj-nalon a villamosról leszállva, néki-vágtam a fényes boulevardoknak. Budapest különös, varázslatos városnak tfint föl előttem, és szinte babonás félelemmel figyeltem az emberek beszédét, a nagy körúton suhanó szép budapesti leányokát, hátha ráakadok a szomorú .Vass
Tára alakjára, vagy véletlenül az érdekes és szigorú Faust orvossal találkozom? Hónapok multán, mikor már megszoktam a szines és lüktető forgalmat s a paloták képe lassankint a kellő világításban helyezkedett el agyamban,, szinte hihetetlennek tartottam az első impresszióimat Pedig azokat mindenki megértheti, aki ifjúságában vidéken nevelkedett, s Budapestről csak a fantasztikus regények alapján alkotott képet A provincia levegőjéből hirtelen egy félig-meddig világváros légkörébe csöppenve, eleven erővel rohanják meg az ém-bert a friss benyomások. Ezeket az Impressziókat a fiatal agyvelő a pillanat-dimenziójában nem tudja egyszerre megitélni, lemérlegelni és elraktározni. Idő kell hozzá: mig lassankint m.nden a maga rendjén, a maga helyét-jogialja-«lr Ha ehhez még az egyetomre menő fiatalember esetét vesszük, kit a fő-
városadta benyomásokon kivül — egyéb uj dolgok Is lekötnek, nem tudunk elég hálával visszagondolni arra, ki ebben az e.ső zür-zavar-ban megmutatja a helyes utat számunkra. Csak a baj éppen az, — hogy a főiskolákra és egyetemekre menő vidéki fiuknak vajmi ritkán jut ilyen igaz és becsületes utmuta-tás. Elmondhatjuk egész bátran, hogy valamennyien — igazán számba se jövő" kivétellei — tökéletesen önmagukra vannak utalva, abban a nehéz és fontos időpontban, amikor tuiajdonkép az egész jövőjükről van szó. A viszonyok nem ismerésének nemcsak egész-ségtelen lakás. Isten tudja milyen
környezet, idegen társaság lesz. a következménye, hanem az is — különösen azoknSrf~akik az anyagiakért is küzdenek —"-hogy kizökkentik ezek a kellemetlen és bántó körülmények a komoly egyetemi tanulmányokból az ifjút. A fővárosi viszonyok mindenféle visz-szásságát főleg a vidéki diák sínyli meg. Méregdrágán fizet meg egészségtelen kis hónapos szobát, vagy egy idegennel osztja meg. Ha a vendéglói étel árán takarékoskodik, ugy megérzi annak minőségén, vagy mennyiségén. A tanítás és Trodal munka közvetítése tökéletesen szervezetlen. ]ogf védelemről és erkölcsi támogatásról szó sln.es: Otthona a kávéházak füstös és ba-cillusos levegője lesz, — igy nem csoda, ha a gyönge elbukik, mert hisz nincs neki, aki az elcsügged" tet buzdítsa, az egyszer elbukottat felemelve a \'helyes utat megmutassa. Ezek bajok, ezer és ezer
egyetemi hallgató életébe vágó fontos kérdések. Az állam ebben az irányban, sajn...