Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.83 MB
2012-07-13 13:30:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1522
4686
Rövid leírás | Teljes leírás (989.6 KB)

Zala 1919. 100-124. szám május

Csonka: 104. szám, 3-4. lap

Zala-népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Világ proletárjai egyesUIJtteki
XLVI. évfolyam
Nagykanizsa, 1919. MAjua I. CalHSrtSk.
100. izém.
mMm*«xto*éo ** ktpMhJVMali Maffykanlaa!,, SugAr-ui 4. Hám »aarfcaaztftiégl ti klad6htvatall talalonaaom 7«. i Nyomdal 117.
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA
«06» a
Ml . .
n«ay«< évr*
Egy »r-1-----
1919. május 1.
.Minden oriziíg munknü.ninnlc bctiulctbcll kotclm\'.go ru\'lJ\'i kormányok nicgbuktalasa, mert eífk meg akatjúk TójUni é: Európában imir megaiúUtctt stovjat-koxtársafágot. K\'.zrlttiik a iltMlu [•illanaí. a tamadás MHblMJötl! Ctőlt a Jtiuatai.wwlók ónija \' /I* 1919. írt május elírjt tgtst Eurap.ibaii i proltlarlarradiUtn napja tiíz.\'
így kiált a moszkvai III, Internacionálé az egész világ munkásságához május elsején és e szavakban kell látnunk elsősorbán a mai nagy nap jelentőségét. A kapitalizmus világszerte összeomlás előtt áll. Meghúzták leje felett a lélekharangot saját bűnei: a termelés anarchiája, a kizsákmányolás egyre élesebb jelentkezése, marakodás a piacokért és az imperialista háború. A raktárak üresek, a termelés elzüllött, az élelmezés a töngegek iassu éhenhalatásává sülycdt világszerte. A hadseregek fegyelme megingott, a kapitalista államok nem tudnak békét kötni, nem tudják megoldani a munkanélküliség problémáit. Aprólékos roformok, kis alamizsnák nem használnak : a kapitalizmus betegségei gyógyíthatatlanok. A kapitalizmus soha még onr;yjra dezorganizált nein volt, mint ma. Ingadozva, erőtlenül áll az egész világon és a proletariátusnak soha nagyszerűbb alkalma nem kínálkozott megdöntésére és a szocializmus megvalósítására, mint ezen világtörténelmi májuson.
A magyar proletariátus meglátta, hogy a kapitalizmus hadsorai gyengék, szervezete bomladozóban van, nem várt a támadással addig, niig áz ellenség retabli\' rozza magát — és győzött. Ma, május elsején a magyar proletárság már győzelmi ünnepet ül. A mcslani ///. Internacionálé arra Hgyemezteti harsány riadójában az egész világ munkásságát, hogy az se szalassa el a győzelemnek eme ritka alkalmát. Május elsején minden nemzetek minden proletárjainak vallomist kell tenniök arról, hogy valóban nemzetköziek és valóban forradalmiak.
A vörös világünnepnek, a május elsejének dátumát őzért kell idén a magyar proletárságnak a csillagos égre felírni lángoló betűkkel. Azért, hogy meglássa az egész földkerekség proletárság«, hogy halálos rettegés fojtogatja a világ kizsákmányolóit és az örök felszabadulás boldog reménysége ringassa mámorba a világ proletárjait.
Immár egy emberöltő óta ünneplik a május elsejét valamennyi ország elnyomottjai: ünnepli Magyarország proletársága. is. A bérrabszolgák, az üldözöttek, az emberjussokból kitagadottak ünnepe volt eddig a május elseje, a megbélyegzett törekvéseknek rendőri ellenőrzés alá helyezett ünnep , amelyet eleinte a proletárság — néha szurony-milliók védelme alatt — hidegrázós félolemmel nézett.
Az idei május elseje Magyarországon a proletdr-ság diadalmas felszabadulásának örömünnepe, miután Oroszországban már tavaly is az\'volt. Az idei május elsejében bontakozik ki az egész ország osztalytudatos proletármillióinak első, valóban impozáns tavaszi ünnepsége, a fiatal magyar tanácsköztársaság első hivatajos ünnepe;-hogy szépségeiben, impozáns nagyszerűségében felülmúlja a magyarországi proletariátus minden eddigi megmozdulását.
Az idei május elsején már egyáltalában nincs szó azokról a követelésekről, amelyek jegyében az eddigi május elsejei demonstrációk megnyilvánultak. A nyolc orai munkaidő követelése ma már túlhaladott álláspont, a munkavédő törvények kiküzdésc ma már nem probléma, a demokratikus parlament érdekében h...