Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.85 MB
2012-08-22 10:01:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1338
4982
Rövid leírás | Teljes leírás (680.42 KB)

Zala 1919. 224-248. szám október

Zala - politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HtWI. éwlolym. _H.BJk«Bl«.B, |BI8. október I. Szarda.
224.
¡¡gttoiisii hWittWnttí:
NAGYKANIZSA, Sugár ul 4.
pia Nyomdavállalat F6-ul 5. M. .......
Előfizetési Arak;
vidékre postai szétküldéssel :. In kára . . . 11 C
lm
45 . K .
IN .
megjelenik bétlőktvételé-¥t|nilndennap korareggel POLITIKAI NAPILAP. Efye« síin ára: «0 fillér.
Nromeal m. J Pöszerkeaztó: • TÓTH ZOLTÁN " Fdmunkalára és laptitlajdonos i CSILLAG JKNÖ..........* Htrdeléaekrt, nyttl-terel h oaagán . JtOUuaMy.«« dljizabái aaerlit «.. ---í lel a kiadóhivatal. ——
k gatni
Súlyos napok előtt.
____ Nagytanlua elláltsi,
(Sőjil tudósítónktól) Az örökké átkos iiovjel-uralom garázdálkodásának még csak ezután isszuk meg a levél Ha csak az antant rövidesen hónunk alá nem nyul, lesz olyan sötét nyomor, kétségbeejtő szegénység, amilyen csak ritkán, Isten ostoraként szokta megláto-népeket A bolseviki uralom alatt tudvalevőleg a szövetkezeti birtokokon közönséges rablógazdálkodás folyt. A cselédekből lelt „földesurak" a legnagyóbb birtokon is csak annyit voltak hajlandók termelni, amennyi s saját szükségletükre kelleti.
— Nekem van — mondlák — meg a disznómnak, lovamnak is van, — a iurzsuj pedig dögöljön éhen.
A gatyás kommunisták persze nem gondoltak arra, hogy ha ők nem termelnek, — nem lesz a városi proletárnak se kenyere. — Nem gondoltak arra sem, bogy ha nem termelnek, nem lesz kivitelünk sem s ha kivitel nincs, behozatal sines ipari cikkeicbon. De hogy is gondoltak volna ők erre, mikor kommunista fővezérek sem törődlek ilyen csekélységekkel. így esett aztán meg, hogy olyan uradalmak, ámelyek az előző években többszál vaggon gabonát adhatlak ál a fo-gynsztóknak, mert legtöbb esetben még velő\' maggal sem rendelkeznek, —- annyira silány voll a termés a oly magaa voll a cselédség természetbeni gnbonajárandósága.
Ennek az áldatlan helyzetnek következményei súlyosan fogják érinteni Nagykanizsa közönségét is. A város mindössze annyi gabonával és liszttel rendelkezik, amennyi ■a város szükségletét legjobb esetben is csak a Jövő hó közepéig födözhetl. Ezt is • haditerményből kellelt volna kapnia, de nem kapott egy szem magot sem azon egyszerű oknál fogva, mert a haditerménynek magának sincs gabonája. Ez iráni az intézmény iránt hihetetlenül nagy az ellenszenv országszerte, —■ • szervezete is hihetetlenül elzüllött s ma ott állunk, hogy a haditerményhói már két hónapja éhen halhattunk volna. Ed.\'íg a vároa maga vásárolgatott a környéken a lakosság részére gabonát. De most már azok a fórrá, •ok IS kimerültek, ahonnaíT eddig szerzett, msg aztán a vároa által eszközölt vásárlások Is vannak tiltva. Mi lesz tehát, hn a kész-ki hal hét múlva elfogy? Honnan szerzi be .*» amúgy is nyomorgó lakosság a kenyerei novemberben, decemberben > a meg későbbi hónapokban, mikor most sem lehet gabonát k«pnl> A haditerményre pedig — működését ismerve — aligha számithatnak. Ml les»
Azután ott van a cukor. — Talán még "»lék a hónapnak a szükségletét kiejégitheli
a közélelmezési hivatal Lehet, hogy jön nagyobb küldemény, de valószínűbb, hogy-nem jón, mert más városok már a mult hónapi cukrot sem kapták meg. A kár kezd megfizethetetlen lenni, a főzelékféle szintén, —\'a legfőbb élelmi cikkek pedig teljesen hiányzanak.
Ugy tudjuk, hogy az ország élelmezése
fölött most folynak a tárgyalások az antsnt és a magyar kormány közt * hogy a kormány a vidék helyzetét is őszintén föltárta az antant előtt. Meg is kell mondani, hogy a vidék ma már nem tajjel-mézzel folyó Kánaán, hanem súlyos gondokkal, nagy zavarokkal küzdő föld, amely élelmezési tekintetben az antanttól várja helyzetének könnyebbedésél. S reméljük Is, hogy az antant nem Mad...