Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
86.95 MB
2013-03-01 15:39:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1031
5018
Rövid leírás | Teljes leírás (821.46 KB)

Zala 1919. 001-025. szám január

Hiányzik: 022. szám

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


XL«I> évfolyam
I seyfcanizsa. 18l9a Januái* I !5»í?r{]a
t?U> fizetési éruli:
ketylM* káafcot saáSlít*«,
üfáiOfiJ — UAÍLIAÍ^AAMII
" a[T ■ ■ ■■ ■ avmnnvMWf
íiitvtBiifeliittlM naoykaniísa
r»M NyágiriaváHaiat IFŐ-ut 6. sz.*
N«UfCdé.vft Egy Mra .
*egjei«nik hétfő kiVö'.ílt-««! mindennap kora reggel
Egyes uám ára 3D t.
1« LkMMialall rstífon
faSXEfKisSff
WrdtiiMtJ, tiyni-iem és mait» kMltmfnplict d!|u<bil< -szeriat ^tsasaaz {el * kiadóbivaia!.
Nyomda) Melon It7
Kommunista zavargások Budapesten
ffc JSITe F*t<n#ty öi,nEgyt't- Tár-ttjait —A hadügyminia*»er az fttlöhuti eseményekv-dolgában elrendelte a hadbírósági vizsgáLiüL, me^u landó hógy kinek a pna/v-•ss*r* törtüntek a iövéaelr. A konnlpy diint'áb mihi5zierístjí*csra Ojt össze az egyes Tv/ivtd la^anyAbnn iíVrtépt zavargás me$be*z,élésére. Károlyi HrThlsa'ei^lngjfofifcszawi^tárgyalt F—-' ítrtrcb hadttffvrmntmtrrrel él Nagy Wée DcV {»gyminisztérrél. Értesülésünk sierii t a kormány szilardan et mii' tőkéivé, hogy a ma megnyilvánult terrornak nem enged. nem tameg el a kat^élAlf II'ttW jBfr/Ha^y ag re-máara megbuktaaea tuthí n«m t«ts»4 iigditgyminisatert.________
boákat ésölwt a «taianomnak it. aTFSIT ,w',3it S^rtomu-ikla utifa Sf ti) h.)dag)<nr i-z-•T dfen h, aki s-terinte eite^ »rred l-n*r lé¥> afflBBflWf «»W ^
1 történ», hogy a kaszárnya egyik Éfetffifebdí •»• *t adlak le, amelyet tobfr ¡jjtebáfyps *«riiiz rüiMísL fir •nmmrqri átló -"i! Ií^i . íbu;er-
í aü katt,r,i jjjoo fíit'simpc.mx Íéít dí'rtT, Kun Hik rtkstihil ieszaiiuU az cnTriv-rvuii cs »eit ¿í részeitől öjüttfé"« auten eltávozottAz udva tsiV jitU '«amnak IjffütianiuK ennak as ^pdiU«
** -¿m^rtftrg. -liTinin s Ir ■ Mi T
de Cük egy haünigyot találtak oil Ezt feff g . ■ jif, íclgfyverezték és leHurcoffcik az udvara.
azonban Pogány kormjr.y bizton rer.dele!,*ie K..H« »jabaUun A ewk kfítfhvj
tameyegrtt akadtk ko keU mondatni a hadd«
Fratreta cnn.patok BnrtnpeatrK—
Budapest, dec. cl. Mi tggK'l k»iüKwIUI -í-UO főnyi francia csapat át kazalt Bud^^Jtlxv amelyei Rákoa palotán t»*m*nH»fc .rl
Budapest, dec. 31. DVutái u-,jt-b »«0 toiy< tmneta csapat érkezett umtapéatrc.
Iltjíaröfszág sorsáról kiflin bi~ lágyai a ratósíerpüH
Koppenhága, dec. II. A Bar-Angak* Tidende londoni f«rlenlé«e 8?erinf"' WHSOfi a magyar kérdést kOldn blzottsággtt fogja tárgy rltatn! A tárgyalások, amelyek Mjgyat-ptspi^ ^sorsá* fogják—vtglagaigri ¿Ní*rttr..'i Wiifo.i intenciói szerint az igaztagossag uei(-ffléhep fogtak (ű'yni, főeívük pedig az 'tc'f,
i apukat: .a kato-fe^y vei eket
A díU órákban
í»gy_áz ÜífSi-í^medatt iftb^ »gratrttokgt yjttet ok<>t szctosztoflff JíözOtt. Ujyitni^y {»«¿támadlak kéf tr.r^ztr.yeVTTTl. ,-mrtyrk 40 gépfegyver-
Tet a főkapitány« *gra igyekeztek. Ez.eVet is hstalmnkbj keröctféif. ,
1 Atok a T:a<fjniy aTtiTt i> liádg^yntiiriM— tenura etí ¡»k*tiaK.VöAÜ í5t,—á'MtiiJ Taré/ia 'aktanya elíit gyülekeztek. A több Száz Ifire" rngö C53piref ir iitdHíf( de sem fpkapitáity-ziffa, — amelyet izítdéu nv.g ak Uak üiu-gatiii, — sem'a hadügymioKzterium elé nem ffteó^E—jueg .—ugylálszik—utkgzben— oszioflUk. .
Köz bén a fökapiiinyaágot valóságos ostromállapotba helyezték. A Lánchíd kornyékét a .rendőrök él a karhatalmi véderő csapatai gépfegyverekkel szállották meg. A Lánchídon elhelyezett tő gépfegyveren kívül jutott egy-egy a rendőrfő fa pi tán y aág kapuiba -is. Erős kéfzQftség szállotta meg a budai Aibrecht-u! fífjáratai ia, a tiadűgyminisztériumban pédlg két rohamszázadot helyezlek el gépfegyver-oszlagokkal.