Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
67.07 MB
2013-03-01 15:43:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1185
5418
Rövid leírás | Teljes leírás (760.92 KB)

Zala 1919. 026-049. szám február

Hiányzik: 033, 042, 048. szám

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


XLVI. évfolyam
Egyes szám ára 30 fillér.
« MT^Itiltta 1919. F«bnt** I tiombat
hBHÉUlllH: NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
Zala Nyomdavállalat PÓHrt 6. SZ.
«wgfelenlk MM kivételé. ••I Mindennap kora r egg tl
•9. •!**». Etáfbcetísi Arak:
POLITIKAI NAPILAP.
I SitMliS. vagy>»»te mMUUímIi
Egész tm K W-
Félévit . . „ 45 Nipi«m „ Z2H
Egy kór* , „ M»
Egye» sxám ára M L
FÖszerkéixuT; 1 Fdmmliinrt H
TÓTH ZOLTÁN | (\'H 1 L L A (
laptnlajd onnt: i JKNÓ
Hirde<étrk«t, »ylW-lwH éS magé* költeményeket dljuékái nrrtol ves* ■ i ■«\' lei • kiadóhivatal.
Wilson győzelme a békekonferencián. Politikai hírek.
ét antant hatalmak nem «anekttljék a német íjriiaaiakat.
~ Cleaitnceau programmja megbuUott.
-NfWyork. jan. oí. (Szikratávirat) Az Evening Leader jelenti PúMsból; Az
mátok es atörök területek\' sorsa tekintetébSrf jutött^fovtf Oeorge k-jzvetitö itulTP" ványadok eredménye. Francia forrás -szerint ugyanis Lloyd George magtalálta azt a fiStnuJm, amely lehetővé tette azt. hogy azok a nemzetek, amelyek a német ^armaiokat és » török nfKlltMtfket ¿Állják, ezen területek tc/u-. urai Egyenek anélkül, hogy azokat annektdlnak. Re a t\'ormula abban foglalható össze, hogy nyilíifinpalóqtt megbízáson alapuló állandó, birtokbavételről van szó. A határozató! azért roahdjáfc átmenetinek, ímvet uz a terv, hogy elsősorban a nemzetek íiővtbségét alkotják meg. ^ A. nemzetek ligája az e^ész nemzetközi szervezet köz-. ponti eleme lesz és amíg ez megalkotva nincs, addig rhMÖen részletes kidől" ¡íozás -t< an^yea ítóldául ájeyarmatok számára kiS7.(ímcH meghízottak rendszere
szu&segstirúen attneneB^T": "-•"- . ...... *i: * *r . 1 -
* Bern. jati. 31, Páriából ^rkezo .diplomaták beszélik, hogy Wílsonnak és és- ÍJoyd Qeorgenek egyre növekvő befolyása a békekonf erencián a mérsékelt .j^ már hizonyöa, hogy flámwtor* rágot felvc-szik.
a népek szövetségébe, í»ől valószínű,-hagy a területi kérdések 4cnintcui>?n ts csak a nrps:övet*eg megalakulása titán fognak dönteni véglegesen, ugy. hogy Németországnak módja lesz állást foglalni ezekben a területi kérdésekben is. Cte« jnen :eau programmja teljesen háttérbe szorult és a konferencia tárgyalásai most \'a komprornisszium jegyében folynak.
A csAtOrtöki tArgyalftaak.
Parte, fon, 31 HivataLssn jelentik :- A nagyhatalmak képviselői cstUOjJtkfln két ülést ütöttek, amelyen folytatok a cseode*éeeá"4\'
t* Afrikul .nagkeTriglI fiz
méc*erét i* ideiglenes egyezményt kőlöttek • német gyarmatok, valamint Tőrökország SégszaTTf te rG let. in bevezetendő köz gaz-gaés dolgában. 4 délutáni tMsen á.^belgí deJegVusck is megjelentek ét kifejtették Be!-gwmuk. a Kongóra vonatkozó ¿líásponijAt. Eiaataiúztái, ¿Hogy megbízzák a Fzövetségss és társait hata!mi.k katona-képv»Milcit_*alainíflt a ttiftnb h?di1a rácsot, terjesszék ba a javas tataikat az ottomSn blreda*om • megszólott területein a rend bal reéllitéséra szüséges kadaré megfelelő eloszláséról
KWikéazttlctek egéaz TOrftkoruág ■egiiálMiára.
Newyork, Jan. 31. (Szí\'.ratáviraf) Az Associated Presv jelenti P-vi- c\'A : A , leg-tud laiuca "f 0»pótban. 0»«efll ét "\'«gteszl az elő < ész Öleteket az antant és — baJ erre asfiktég volna — az amerikai kicterönek egéaz Törökországban való el osztása tekintetében, IJgy vélik, hogy a Seg-kadwaüéca ezen intézkedése **/at függ \'".íj«, ko^y n örményekkel éajpés l.igá-"«I fajokkal »»amben \'ni^éfétvA ujabb ke gyetlenségek Mra ériazatt, «m<tye«b;z ti^j, tófefüf n, teígy a porta maglacadt« a tzúfcaéfa* biintft^ö é* védbíntézi"&...