Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
120.73 MB
2013-03-01 15:52:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1384
6614
Rövid leírás | Teljes leírás (822.82 KB)

Zala 1919. 050-073. szám március

Hiányzik: 063, 069. szám

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

70. számtól az újság neve:
Zala-Népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KLVk évMyaa.
Natnknlna, 1010. Mérőim I. ti*
toVKANlZSA,
Sogár-nt 4.
Nyfcndavállalst FMln.
ikMUfMM-¿^■dMnap kora reggel
MQfMII *MM E|éu 4vrt K
FMm

POLITIKAI NAPILAP.
te* Mn . . +m Egyet sMám ára M L
FtattkwU tf TÓTff
.Főmunkatárs és laptnlajdttflais: CSILLAG JENŐ
Htntetésehet, ayttt-teret 4a kOst«;mUyekét dlj&nMa szerint w ■in ,i M • IdadóhWatat,
Olasz—jugoszláv Jiáboru küszöbén.
»•rnág étJngonlAfU oieg-uakitMtAk a dlpioo»áclal vlnoiyL ^
Párt«, febr. 28. (Radigí) A béleértekez-n olauok és jugoszlávok viszályát közelgő amak tekinti. Rómeí jelentések szerint a |«t nemzet egymás közötti viszonyát meg. ultotte Az-etaszok határukat sgéss aéig elzártak. Ha a viszály komoly méretűt, aktor ez a békeértekezlet munkáját Intti midéiben fogja megzavarni.
Pirls, febr. 28. (Rad<o.) Ide tegnap eate tefl annak a híre, hogy Olaszország és divta ifizT megszakadt a diplomáciai vi-
Jagoazláv kormány elrendelte ff* jiM|A«ir*»i.
Pária. febr, 28. Miután Olaszország vég—
az Isonzó folyó legyan a kát ország határa ás éppen most árkszett olaszországi hir szarint sgyldsjfiisg elrandaliék Jugoszláviában az aitalános mozgósítást.
A békekonterencia gaidaalgl bojkott ala helyesi a bAbarai-kodókat.
Páris, febr. 28. (Radio) Az oiaaz és jugoszláv viszálynak btootus arnyéka elsötétíti =Európs békétének egét. A békeérteket let tel|ea tudatában van azon borzalmat következményeknek. amelyekkel ezen két nép ellenségeskedése járna, amit különösenkiéleait moat az olasz Jtatanai missziónak Laibachból-a szerbek
au*l ywwi v H(|«,VHMW.P. iinillll IIIHMmilM MiKNHiUUW tt MCI
my. Ennek a turnék valósággal megdöbbentő [r<!szérOI történt kiűzetése. C*ak egv szikrára
van. szükség, hogy a~ legvéresebb összeütközés következzék be. A bikeértekezlelen arra gon-<1f>inaa, hogy szükség—esetén gazdasági bojkottot vesznsITTgenybe mindkét állam
__________ ellen. Olasa forr^«t>AI miA lilrak
■ elutasította azt a jugoszláv követelést, hogy 1 rlnt a jugoszlávok 14 hadosztályt mozgó ifilio.il kérjék fel a döntésre Olaszország, és j sitottak ellenük. A szerbéit szerint viszont yrtátti« a jngT*tTl*"Ofc » párisi | Olaszország három mtttW embert tart
enferenái elé terjesztették követelésüket/ hogy I fegyverben veldk saambmn.
Nemzetgyűlési választások előtt.
iitaisetgyálánck 418 tagja lesz.
Budapest, febr. 2$. Félhiyatalosan jelen-t: A au éjszakai miulaztortanaoa tárgyalta ilkotmányozó nemzetgyűlés tagjainak áról azóló törvényjavaslatot A nem-Uáa tagjainak szama 418 lesz. Ebből | Mg nem szállott terOletre 236 esik. A tndétum tartama kát áv. A válssztások arányos képviseleti rendszír slspján történni. A jelölési ajánlatot a válok előtt legalább 15 nappal be kall
Hárosaa aj eáptflrvéay.
^ Budapest, február 28. Félhivatalosan """"i: A mai- minisztertanács az igazságügy-Uer előterjesztésére három uj néptörvény t f»dog el. amelyek a hivatalos lap holnapi fognak megjelenni :1. a háborúval atos felelős személyek elleni eljárás ütéséről: 2 a hivatal, sikkasztással vá-esaiszterek elleni eljárásnak rendes birói ftjtt tereléséről; 3. a birói atátusrende-
A aagyar papság leteszi a háaégeakát
Budapest, febr. .8. A vallásügyi miniszter J**< intézett a pöipöki karhoz éa a ¡wtilus papsághoz, hogy á hűségesküt
záros határidőn belQI tegve le. ■•dapas», febr. 28. A Politikai Híradó J: Az esztergomi ezékee káptalan délelőtt •0 órakor összegyűlt a Bazilika sekreslyéjé " _h...