Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
134.99 MB
2013-03-05 15:58:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
832
4709
Rövid leírás | Teljes leírás (755.81 KB)

Zala 1919. 249-273. szám november

Hiányzik: 254. szám

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

éttolfan.
:nrf niÁH Is lUWWHliI:
naoykanizsa
l <M»
Sugár-ut 4.
ala Nyomdavállalat
Pő-ut 5. $1
Megjelenik hétfő kivételé-vei mindennap korareggel
1918. november I. Szombat.
240. «xA«.
„ ... •••X- , . * /
Előfizetési árak :
vidékre postai szét-küldéssel: \\
Uí Mrs ... 18 I. I*|ji4 évre fáéira
Egéas óvra
45 .
* m 110 .
POLITIKAI NAPILAP.
•¿Jg. S^f \'AAe 2. * \'^fl^L.» a^-Aa • V>. >•• • V - • . V^WN.\'iiir
£K«rW<«ittd*éfl U kUdóhlvatall IcUfon 7».
Nyomdfl t«l«%>n 117. férnem****hmwiwiin* mF<5s/erVesztő: TÓTH zoi/rÁ.y
| Kómunkatárs é laptulajdonos :
-CSILLAU JJSNÖ 1
hgyes siám ám : 60 fillér.
WiM.....—■
Hirdetéseket, nyilMeret és magi\' ké*I<• nít«yekét dljsiahai s*crint v< l<\\ a kl»Í«!>hf»4Wl.A kibontakozás felé.
i s f » . " / .f
Clark ujabb tanácskozásai. — Magyar tanárok küldöttsége az antant
főmegbizottnál. — Oláh miniszter nyilatkozata. •
.....<f ... . / . ........ „..
Budapest okt. 3V Csütörtökön dói- nem akarván a minisztert megvára-őlótt Clark Lovászyt fogadj elsőnek, azután Oláh Dániel mu^^ügVi miniszter és báró Korányi Frigyes töínzügy-minisztert hallgatta még. Politikái körökben nagy feltűnést kcltatt, hogy. Huszár Károlyt és Balla Aladárt^Clark nem fogadta. A dolog magyarázata az, hogy Huszár már meghívást kapott Clarkhoz. Mikor Clarknál bejelentették, az éppen hála időző Rubinek Gyula kihallgatását félbeszakította és a legnagyobb0 előzékenységgel fogadta Huszárt, bocsánatat kerte és kijelentette, hogy súlyt helyez véleményére Balla Aladár nem politikai természetű ügyben Gordon tábornoknál tett bejelentést, amelynek elintézését Clark irodájához, tették át. Balla cgQtör-tókon .megjelenít ott és ügye elintézése erdekében tárgyalt az irodával, később azonban értesülésünk szerint ő is meg-hivást fog kapni Clarkhoz.
Budapest, okt. 31. Csütörtökön a magyar tanárok nemzeti szövetségének, kükföttsége jelent meg Clarknál. Clark személyesen fogadta őket. Mély benyomást tett Clarkra a küldöttség szónokának,. Tettey Emilnek üdvözlő beszéde. .,..
Budapest, okt. 31. A Szózat munkatársa beszélgetést folytatott közéletünknek egy kiválóságával, .aki legutóbb meghívást kapott Clarkhoz, s aki a következőkben volt szives őt informálni: Ma gyarországon ma nincs államfő, tehát senkinek sincs joga ahhoz, hogy miniszterelnököt kinevezzen, vagy kabinetet összeállítson. A most folyó tárgyalások nem is azt célozzák, hogy bárki államfő jogokat vindikáljon magának, elfogadja a kabinet lemondását és helyébe ujjat ^evezzen ki. Mindaz, ami a jövőben történni fog, csak. politikai súllyal biró pártok közös megegyezése alapján történhetik. Ez fedi Clark álláspontját is. Jfr egész kibontakozás terve külömben is • csak ideiglenes és csak a választásokig, szól, mert az elkövetkező választások fogják megmutatni, hógy melyik : párt tarthat számot orra, hogy a nemzet többségére hivatkozhassék és ennek alapján jogosan követelje magának az ügyek elintézését.
Budapest, oki, 31. Oláh Dániel munkásminiszter csütörtök este megjelent Clarknál, "aki azonban éppen fontos megbeszélést folytatott. Clark

koztatni,~ megbízta helyeitesét: Sir Percil Loreint<; hogy a munkásminiszter információlát meghallgassa. A látogatás * után a miniszter a következőkben nyilatkozott: Arra kértem az angol államférfiul, hogy Angtia nyújtson segédkezet ahhoz, hogy az ipari munka Magyarországon megindulhasson, mert ha a magyar ipari munkásságnak keresete van, sohasem gondol löblxé a bolsevizmusra. —...