Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
135.32 MB
2013-03-05 16:01:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
821
4961
Rövid leírás | Teljes leírás (763.25 KB)

Zala 1919. 274-297. szám december

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


KLtfl- 4wfolf«m
_ _ n -1— -^iYt^—
**mnhmm\\m*m, 1818. december 8. Kedd.
V
{artnztüsifl k llaMfetntal:
fjAOYKANIZSA. Sugár-ut 4.
ila Nyomdavállalat
Fő-ut 5. sr.
Herfelcnlk hétfűklvétdé-»elinlndínnap korareggel

& W^ *****
274« tUlm.

POLITIKAI NAPILAP.
ggirkO«löt4gl Wladóhlvnlnll f«|«fnn Ti,
Nyomdai l«l«fon IIY,

iMi
Előfizetési árak:
-Ti JBft.
vidékre postai szét* küldéssel:
Egy hóra ... 11 K.
Hegyed évre . . 45 .
Félém 90 .
Egén évre . . ISO .
Rgyes szám Ira : 60 fillér.

FflszcrkeMtfi: TÓTH ZOLTÁN
■ m m , . ■ - ^
A politika hirei.
.. Budapest, dec. 1. Az országos nemzeti pártban nyugodtan néznek azon tárgyalások elé, melyeket a párt megbízottai: Ábrahám Dezső, Bartha Albert, Dingha Béla, Krrietty Károly, Létay Ernő lefolytattak a nemzeti egység pártja tárgyában a régi munkapárt kiküldötteivel. A fúzió iránt nemcsak ezen két pártban, hanem ezen pártokon kivül is nagy az érdeklődés, különösen a pártonkívüli politikusok tekintélyes része várja nagy izgalommal ezen tárgyalások eredményét*
Nagy érdeklődés kiséri Apponyi Albert gróf és Andrássy Gyula gróf pártalakitási szándékát is. Apponyi ezen a héten visszaérkezik Budapestre és bizonyos, hogy részt fog venni a politikai életben.
A mára tervezett minisztertanács elmarad és csak holnap ^te tartják meg.
i
Szanzációs vallomás a Tisza-ügyben.
Budapest, dec. I. A Tisza-ügy hullámai mind szenzációsabbra csapnak* A Magyarország minapi száma megírta, hogy Hübner százados, akit a gyilkosság ügyében szintén kihallgattak, rendkívül kompromittáló vallomást tett a jelenlegi politikai élet egyik fktiv tagja ellen is. A .Magyarország* szenzációs közleményére a budapesti lapok tudósítói érdeklődni kezdtek a rendőrségen, hogy mennyiben felel meg az a valóságnak s mik ebben a dologban a fejlemények. Az információt Dor-ning Henrih dr. rendőrfőtanácsostól kérték. Dorning a cikkben közölt tényállást — hogy tunniillik a szóban forgó aktiv politikus elten súlyos vallomást tett a százados — egy szóval sem cáfolta meg, sőt hallgatólagosan megerősítette ezt, azon kijelentés mellett, hogy a rendőrségnek nem áll módjában Hübr^r százados vallomását nyilvánosság elé vinniJ Az erről felvett jegyzőkönyv egyébként isijíár az ügyészségen van s annak tartalmáról kimerítőbben csak az ügyészség vagy a vizsgálóbíró tehet közlést. A Magyarország legújabb s^áma egyébként a szenzációs cikk folytatásaként a következőket írja:
* A tényállás az, hogy Hübner százados a Tisza-gyilkosság bűnügyébe toljes határozottsággal belekeverte annak a politikusnak a személyét, aki ellen megelőzőleg > is hangzott el néhány kompromítálóbb vallomás. A rendőrségen rögtön felismerték a százados vallomásának politikai jelentőségét, miért js Hübnert ráakarták venni, hogy vallomásának ezen részét vonja vissza. A százados azonban követelte, hogy a Büntetőtőrvény-

KAmunkatárs é* laptulajdonos: CSILLAG JENŐ

Hirdetéseket, nyílt-teret és magán* közleményeket díjszabás szerint vesz « fel a kiadóhivatal. r=-

könyv vonatkozó szakaszának megfelelően vallomása ezen részét is foglaljak jegyzőkönyvbe. Ez azután meg is történt.
A munkásbiztositó autonómiája.
Budapest, dec. J. Néhány hete történt csak, hogy a kormány az összes munkásbiztositó pénztárakat államosította s az állami kezelésbe vétel azóta mindenütt meg is történt. Az államosítás azonban igen rövid ideig tartott, mert ismét egy kormányrendelet jelent meg, amely a munkásbiztositók autonómiáját visszaállítja. Ez a koncentrációs kabinet é...